ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

Cmentarz

- po 20 latach należy odnowić opłatę za pokładne ( 400 zł na 20 lat )

- przed postawieniem nagrobka należy przedstawić rysunek nagrobka i dokonać opłaty 10% wartości nagrobka

- zgłaszając pogrzeb należy przedstawić dokument przeznaczony dla administracji cmentarza ( akt zgonu )

- Wszelkie opłaty związane z cmentarzem przeznaczone są na zapłacenie faktur związanych z wywozem śmieci. 

 

Cmentarz parafialny w Barcinie

Cmentarz założony został na powierzchni 1,36 ha w 2 połowie XIX wieku, z tego okresu pozostała figura Matki Boskiej oraz dwa wolno stojące nagrobki. Bramę wzniesiono na początku XX w., kaplicę w 1950 roku. Metalowy krzyż jest współczesny.

 

Po prawej stronie od głównego wejścia wznosi się kapliczka słupowa murowana w końcu XIX w. z cegły klinkierowej, z tablicą drewnianą w niszy ku czci pochowanego tu fundatora cmentarza Józefa Nowaka oraz dwiema figurami: św. Józefa w górnej i Matki Boskiej w dolnej.

 

Do zabytkowych obiektów barcińskiej nekropolii należy też kaplica-grobowiec rodziny Stankowskich (murowana, potynkowana), w której pochowany został miejscowy proboszcz – ks. Henryk Stankowski (1834 – 1892). Pochowano tu drugiego duszpasterza, ks. kan. Feliksa Siebersa (23.7.1904-18.11.1967), proboszcza z lat 1957-1967. Nagrobek – tumba cementowa z tablicą inskrypcyjną z barwionego szkła.

 

Za bramą zlokalizowana jest najstarsza część cmentarza i najdawniejsze groby. Po lewej stronie znajduje się grobowiec kaplicowy H. Stankowskiego (1834 – 1892) i jego rodziny, pomnik lekarza Antoniego Kołodzieja (1.01.1854 – 14.09.1902) oraz trumna z granitu Joanny z Malaków i Wojciecha Górnych (zm. 25.05.1925 i 9.10.1902). Po prawej stronie kapliczka słupowa ufundowana przez zmarłego w grudniu 1883 roku Józefa Nowaka, groby Maksymiliana Markiewicza (1.10.1863 – 7.9.1892). W pobliżu dawnej kaplicy cmentarnej usytuowana jest Zbiorowa Mogiła Pomordowanych. Na płycie głównej znajduje się napis: Cześć ofiarom faszyzmu hitlerowskiego i nazwiska 23 bohaterów z lat 1939-1945.

 

Jarosław Drozdowski

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010