ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

Żywy Różaniec Ojców

Spotkania: W I sobotę miesiąca wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi. Spotkanie z Ojcami i Matkami Różańcowymi po Mszy św. o godz. 18.00.

„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”…”Drodzy bracia i siostry, odmawiajcie codziennie różaniec! Gorąco proszę…” (mówił Ojciec Święty Jan Paweł II)

 

W naszej parafii istnieje Żywy Różaniec, który tworzy jedną z podstawowych grup modlitewnych i stanowi duchowe zaplecze naszej wspólnoty parafialnej. Żywy Różaniec tworzą ludzie, którzy dostrzegają potrzeby Kościoła, są zawsze gotowi do pomocy i można na nich liczyć.

 

Każda Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Przynależność do Żywego Różańca nie jest bardzo wymagająca – zobowiązuje tylko do odmówienia codziennie jednej dziesiątki różańca zgodnie z przydzieloną wymianą tajemnic na poszczególny miesiąc. Warto więc należeć do Żywego Różańca, ponieważ odmawiając tylko jedną dziesiątkę różańca uzyskujemy łaski przysługujące odmówieniu wszystkich czterech tajemnic różańcowych.

 

Modlitwą naszą otaczamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, misjonarzy, całą naszą wspólnotę parafialną, dzieci, młodzież, chorych, cierpiących, ludzi zagubionych i oddalonych od Boga, prosimy o radość nieba dla wszystkich zmarłych oraz w wielu innych intencjach podejmujemy nasze codzienne rozważania różańcowe za wstawiennictwem Matki Bożej.

 

Otwórzmy nasze serca i uszy na wołanie naszego ukochanego Ojca Świętego:” Odmawiajcie codziennie różaniec. Gorąco proszę.”

 

Serdecznie zapraszamy nowe osoby do naszej Wspólnoty Różańcowej. Nie stawiamy żadnych barier wiekowych, zapraszamy wszystkich i starszych i młodszych – aby Żywy Różaniec w naszej parafii ciągle się rozrastał i tworzył silną grupę modlitewną.

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010