ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

Komunikat z zebrania Plenarnego

22 czerwca 2024

Biskupi zgromadzeni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wyrazili sprzeciw wobec zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian
w organizacji lekcji religii w szkole.

Zmiany te zakładają łączenie dzieci w różnym wieku na lekcjach religii w oddziałach nawet 30 osobowych, umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu planu zajęć szkolnych, redukcję godzin z religii do jednej godziny tygodniowo i niewliczanie oceny
z religii do średniej ocen.

Biskupi zaapelowali o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Przypomnieli, że mają oni prawo do lekcji religii na terenie szkoły, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Księża Biskupi podkreślili też to, że wszelkie zmiany
w tym zakresie powinny się dokonywać na drodze dialogu, w porozumieniu z Kościołami
i związkami wyznaniowymi. Zaapelowali, by wszyscy wierni, a szczególnie rodzice, odważnie zabierali głos w tej sprawie.

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010