ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

08 listopada 2022

Nasza Świątynia

Kościół pw. św. Jakuba w Barcinie posiada wartość artystyczną i naukową, jako przykład architektury sakralnej z początku XX w. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego, w jego części historycznie związanej z Wielkopolską. Autorem projektu był architekt Heliodor Matejko z Poznania (1847-1910).

 

Kostium stylistyczny architektury kościoła odwołuje się do popularnego w tamtym okresie nurtu historyzującego. Nawiązuje on do stylistyki neoromańskiej, przywołując repertuar detali takich jak arkadowanie czy biforia. Inspiracją dla budowniczych były zapewne utrwalone wzorce sakralnej architektury ceglanej tego okresu. Wyważona kompozycja bryły barcińskiego kościoła oparta jest na zasadach symetrii, podkreślonych poprzez rozczłonkowanie ceglanych ścian pilastrami i równomiernie rozłożonymi otworami okiennymi, a wyrazem dbałości o estetykę jest obiegający gzyms fryz arkadkowy. Niewątpliwym atutem świątyni jest jej wartość autentyczności, ponieważ zachowała oryginalną substancję materialną architektury, detalu, a także integralnie z nią związanych elementów wystroju i aranżacji wnętrza. Oprócz opisanych wartości estetyczno-architektonicznych kościół w Barcinie posiada również wartość historyczną, jako materialne świadectwo historii wspólnoty katolickiej w Barcinie, której dzieje sięgają okresu średniowiecza. Jest dowodem na to, że katolicka społeczność była w stanie w trudnych warunkach zaboru pruskiego skonsolidować swoje działania i osiągnąć zamierzony cel, jakim była budowa kościoła w miejscu zrujnowanej poprzedniej świątyni. Ponadto kościół parafialny w Barcinie stanowi istotny dominujący akcent w krajobrazie miasta. Usytuowanie świątyni przy głównym trakcie komunikacyjnym świadczy o jej znaczeniu dla lokalnej społeczności.

 

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010