ul. Kościelna 4, 88-190 Barcin

+ 48 52/383 20 39

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

05 lutego 2024

To hasło nowego programu duszpasterskiego 2023/2024, którego realizacja rozpocznie się w Kościele wraz z Adwentem otwierającym w niedzielę 3 grudnia nowy rok liturgiczny. Chcemy w nim bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał.

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła to słowa, które mają być programem, ale i deklaracją, pragnieniem, wspólną decyzją wszystkich wierzących, wszystkich ochrzczonych – ludzi świeckich, duchownych, rodzin, osób starszych i młodszych, że tak właśnie chcę: chcę, by Kościół to było moje miejsce, mój dom, chcę to nie tylko poczuć, ale i budować, chcę w tej wspólnocie odnaleźć Chrystusa” – mówi przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Przemysław Kwiatkowski. Jak podkreśla, proponowany program duszpasterski, akcentując wspólnotowość, ma pobudzić nas wszystkich do zastanowienia się nad naszym uczestnictwem w Kościele i jednocześnie ma być inspiracją do jeszcze pełniejszego zaangażowania i odpowiedzialności za Kościół.

„Chodzi o to, by postrzegać i przyjmować Kościół nie jako rzeczywistość zewnętrzną, coś dalekiego i odrębnego od mojego codziennego życia, ale właśnie jako część mojego życia. Dopiero wtedy może przyjść jakieś głębsze zaangażowanie. Bo gdy patrzymy na Kościół jako coś zewnętrznego to zawsze pojawia się pokusa, by to zaangażowanie zostawiać innym, albo traktować je zadaniowo, mylić z aktywizmem, mniejszymi czy większymi sprawami, jakie trzeba dla parafii zrobić. Tymczasem chodzi o to, by w tym powołaniu, w którym żyję, jako człowiek świecki, jako ksiądz, zakonnik, żona, matka, licealista, ojciec, dziadek, człowiek samotny, bym w tym moim życiu budował/budowała Kościół i wierzył/wierzyła, że to jest moje miejsce” – tłumaczy ks. Kwiatkowski.

Pomóc mogą w tym materiały przygotowane przez Komisję Duszpasterstwa KEP, na które składa się pięć zeszytów tematycznych: zeszyt teologiczno – pastoralny, zeszyt homiletyczny, zeszyt liturgiczny, zeszyt katechetyczny i zeszyt maryjny oraz materiały dla rodzin będące formą katechezy przeznaczonej do indywidualnej i rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań. W każdym zawarto nauczanie Kościoła, krótką katechezę na dany temat i zadanie mające go poszerzyć.

 

Materiały dostępne są w formie PDF do pobrania >>> TUTAJ

 

„Warto do nich sięgnąć, warto otworzyć szerzej uszy i serce, warto zrobić sobie rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytanie, co ja zawdzięczam Kościołowi? Chrzest, wiarę, drogę wiary? To są skarby, które często pozostają zakopane, ukryte, bo się do nich przyzwyczailiśmy, a trzeba je wciąż na nowo odkrywać i w ich perspektywie zobaczyć, jak ja mogę Kościół budować – formując się, pogłębiając moją wiarę, ale nie sam, w relacji ze wspólnotą. To z kolei prowadzi do dzielenia się czyli świadectwa i wychodzenia do innych, także tych co daleko i odbudowywania relacji w świecie, w którym jesteśmy bardzo samotni. Nie chodzi o wielkie rzeczy – chodzi o spotkanie, obecność, krótką rozmowę, wspólną modlitwę, podzielenie się życiem, podzielenie się Bogiem” – mówi ks. Kwiatkowski.


Źródło: https://archidiecezja.pl/

Kościół Św. Jakuba Większego

ul. Kościelna 4

88-190 Barcin

+48 52 383 20 39

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy Barcin

93 8167 0008 0000 0622 2000 0010